رویه های ارسال سفارش

فروشگاه اینترنتی MAP724 چهار روش ارسال برای برای کالای خریداری شما در نظر گرفته است:

 • 14
  پست پیشتاز
 • 15
  تیباکس
 • 16
  الوپیک
 • 17
  باربری