شیوه های پرداخت

ما برای سهولت و جلب اعتماد شما چهار روش پرداخت را تعبیه کرده ایم:

  • 18
    کارت به کارت / واریز به حساب
  • 19
    درگاه اینترنتی
  • 20
    پرداخت در محل